Home | Nieuws | Contact

Het Sieraad, centrum voor Kennis, Kunst en Werk


Het monumentale gebouw van de voormalige Edelsmedenschool aan de Postjesweg 1 in de Baarsjes (Amsterdam) is omgedoopt tot Het Sieraad en is nu een multifunctioneel centrum voor Kennis, Kunst en Werk. Namens Ymere is Stadia belast met de verhuur. Belangstelling? Neem contact op Stadia.

 

Sinds 2001 is Stadia betrokken bij de herontwikkeling van de voormalige Edelsmedenschool. Het initiatief voor de ontwikkeling van de Edelsmedenschool tot een multifunctioneel gebouw is afkomstig van ROC Amsterdam, de toenmalige eigenaar. Samen met Stadsdeel de Baarsjes heeft het ROC in 2001 Stadia uitgenodigd om een aantal ontwikkelingsscenario’s op te stellen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de keuze voor een scenario waarin het optimaliseren van de gebruiksintensiteit van gebouw en de voorzieningen centraal staan.

Op basis van dit concept heeft het ROC Stadia gevraagd om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen om de zgn. "onrendabele top" afgefinancierd te krijgen. De grote verscheidenheid aan huurdersgroepen en de aanwezigheid van multifunctionele ruimtes en voorzieningen zoals het atrium (circa 700 m²) en het Auditorium vragen om bijzondere aandacht als het gaat om exploitatie en het beheer van het gebouw.

Medio 2004 heeft Ymere de Edelsmedenschool overgenomen van het ROC Amsterdam. In opdracht van Ymere heeft Stadia vervolgens een verhuurplan opgesteld. Als uitvloeisel van dit plan heeft Ymere Stadia recentelijk gevraagd om een om de verhuur en het beheer van "Het Sieraad" vorm te geven. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder andere het aantrekken van de passende huurders, het maken van afspraken over het gebruik en de exploitatie van de gezamenlijke ruimtes, de interne dienstverlening, de veiligheid, enz. Extra aandacht is geschonken aan het in de hand houden van de kosten en waar mogelijk het genereren van opbrengsten als ook het op een juiste wijze aanhaken van de verschillende huurdersgroepen bij het beheer en de exploitatie van het gebouw en de afzonderlijke ruimtes.

Het gebouw biedt onderdak aan het volwassenonderwijs van het ROC, een grandcafé, er zijn zogenoemde broedplaatsen voor culturele ondernemers gerealiseerd en een deel is ontwikkeld tot kantoorruimte voor bedrijven. Tevens is er een aantal multifunctionele en publiekstoegankelijke ruimtes zoals het Atrium voor publieksevenementen en het Auditorium voor vergaderingen en congressen. 

 


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo