Home | Nieuws | Contact

Historie


HistorieStadia is een organisatie met een verhaal. Een verhaal dat begint bij mondiale ontwikkelingen op het gebied van de grote scheepsbouw, dat loopt via de Europese Unie in Brussel en uiteindelijk geschiedenis schrijft op locatie: de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam.

Pas sinds eind 2004 zijn we actief onder de naam Stadia. De organisatie is ontstaan in 1990. Toen onder de naam RENAVAL; een naam met een Europese achtergrond: “programme communautair pour la REconversion des zones chantiers NAVAL”, oftewel een programma gericht op de (economische) omschakeling van gebieden in Europa die zijn getroffen door de teloorgang van de grote scheepsbouwindustrie.
RENAVAL is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Amsterdam-Noord met als doel een economisch ontwikkelingsprogramma te realiseren dat mede gefinancierd werd door de Europese Unie. Naast de genoemde samenwerkingspartners werd het programma ook aangestuurd door vertegenwoordigers van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en de lokale ondernemersorganisatie. Met een Europese bijdrage van destijds 12 miljoen gulden is een totale impuls van 36 miljoen gulden gerealiseerd in de economische vernieuwing van Amsterdam-Noord. 
De opgebouwde ervaring en expertise vormen het fundament onder de Stadia organisatie van vandaag. We hebben echter voor een nieuwe naam gekozen om duidelijk te maken dat onze werkzaamheden zich inhoudelijk en geografisch hebben verbreed en om een naam te hebben die beter past bij onze activiteiten en met name bij de wijze waarop we zaken aanpakken.
<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo