Home | Nieuws | Contact

Regio's


Regionale samenwerking kan een effectieve manier van organiseren zijn. Gemeenten samen meer kunnen dan alleen, als de schaal van de problemen zodanig is dat afstemming noodzakelijk is. Als er belangen op het spel staan die alleen regionaal kunnen worden afgewogen. Vraagstukken die zich ook zeker aandienen als het gaat om economie en bedrijvigheid.

Stadia heeft ervaring met het managen van regionale economische programma’s en projecten.

Voorbeeld 1
In opdracht van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) is een project uitgevoerd om aangesloten gemeenten beter gebruik te laten maken van subsidiemogelijkheden. Hiertoe is ROA Projectsupport opgezet. Stadia ondersteunt niet alleen bij het vinden van de subsidieregeling, maar ook bij de projectselectie en de projectkwaliteit.

Voorbeeld 2
Verschillende gemeenten in Noord-Holland hebben belangstelling voor ondernemerscoaching om de kansrijkheid van hun jonge bedrijven een impuls te geven. Budgetten laten een degelijke aanpak per gemeente niet toe. Door samenwerking met de Provincie kan het project van de grond komen. Stadia zet het project in elkaar en committeert de gemeenten en de provincie in samenwerking. Stadia voert in gezamenlijke opdracht het project Coaching Noord-Holland uit.


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo