Home | Nieuws | Contact

Stadsdelen


U wilt als Stadsdeel vormgeven aan lokaal economisch beleid en de directe problemen oplossen met het vestigingsklimaat. U heeft te maken met klachten van ondernemers, met teruglopende werkgelegenheid en bedrijvigheid in de wijk. In een aantal gevallen bent u wel verantwoordelijk voor het beheer van een bedrijventerrein, maar gaat u niet over de herstructurering er van.

Stadia kan u helpen uw lokale economische beleid vorm te geven en kan daarbij haar verschillende expertises inzetten.

Voorbeeld 1
Zo werkt Stadia voor het Stadsdeel Amsterdam-Noord aan het opzetten van parkmanagement op een drietal bestaande bedrijventerreinen. Collectieve diensten, zoals beveiliging en afvalinzameling, worden georganiseerd. Daarnaast voert Stadia het project Kennis aan het IJ uit, gericht op het ontwikkelen van een business community waarbinnen kennisuitwisseling en innovatie worden gestimuleerd. Hier weten we onze ervaring met herstructurering en bedrijfslocaties te combineren met onze kennis en netwerken in het MKB.

Voorbeeld 2
In het kader van het stedelijke vernieuwingsplan voor de Chassébuurt in stadsdeel De Baarsjes voert Stadia een economisch revitaliseringprogramma uit. Hiertoe is een brancheplan opgesteld, wordt een actief stimuleringsbeleid gevoerd om (cultureel) ondernemerschap te bevorderen en worden winkelplinten weer geactiveerd voor kunstenaars die atelierruimte zoeken. Hier mixen we onze kennis van vastgoed, cultureel ondernemerschap en MKB tot een succesvolle aanpak.


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo