Home | Nieuws | Contact

Cultureel ondernemers


U wordt als kunstenaar, creatieve beroepsbeoefenaar of culturele instelling steeds vaker aangesproken op uw ondernemerschap. Soms gedreven vanuit de noodzaak, omdat subsidies en andere tegemoetkomingen worden afgebouwd, maar meer nog vanuit de drang om uw zelfstandigheid en uw zelfontplooiing vorm te geven.

De creatieve industrie wil niet meer alleen aangesproken worden op hun algemeen maatschappelijke betekenis, maar ook op de betekenis voor de economische ontwikkeling. In termen van werkgelegenheid en bedrijvigheid, en in relatie tot innovatie en de creativiteit die noodzakelijk is om (maatschappelijke) problemen op te lossen. Stadia leert individuen, bedrijven en organisaties uit deze sector, kunstenaars en culturele instellingen ondernemender te worden. Om vanuit het perspectief op continuïteit te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Stadia schakelt creatieven in om samen met ondernemingen, gemeenten en anderen te werken aan vernieuwende aanpakken voor zaken die zijn vastgelopen.
<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo