Home | Nieuws | Contact
Nieuwsbrief |  In de media |  Nieuwsarchief |  Opvallend in het nieuws

Amsterdam een Juweel rijker


Momenteel wordt er hard gewerkt om de voormalige Edelsmedenschool aan de Postjesweg 1 in de Baarsjes te verbouwen tot een multifunctioneel Centrum voor Kennis, Kunst en Werk. Het gebouw wordt naar verwachting in juli 2006 opgeleverd. Ymere heeft als eigenaar het gebouw omgedoopt van Edelsmedenschool naar “Het Sieraad”.

 

Onlangs heeft Ymere aan Stadia de opdracht verstrekt om de verhuur ter hand te nemen. Tevens hebben zij Stadia gevraagd om het beheerplan voor het pand op te stellen waarbij rekening gehouden moet worden met de randvoorwaarden die gesteld zijn door Ymere, de subsidie verstrekkers en de eisen en wensen van de verschillende huurders groepen.

De grote verscheidenheid aan huurdersgroepen en de aanwezigheid van multifunctionele ruimtes en voorzieningen zoals het atrium (ca. 700 m2) en het auditorium vragen om bijzondere aandacht als het gaat om exploitatie en het beheer van het gebouw. Medio 2004 heeft Ymere de Edelsmedenschool overgenomen van het ROC Amsterdam.

In opdracht van Ymere heeft Stadia vervolgens een verhuurplan opgesteld. Als uitvloeisel van dit plan heeft Ymere Stadia recentelijk gevraagd om een om de verhuur en het beheer van “het Sieraad” vorm te geven. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn o.a. het aantrekken van de passende huurders, het maken van afspraken over het gebruik en de exploitatie van de gezamenlijke ruimtes, de interne dienstverlening, de veiligheid enz. Extra aandacht zal geschonken worden aan het in de hand houden van de kosten en waar mogelijk het genereren van opbrengsten als ook het op een juiste wijze aanhaken van de verschillende huurdersgroepen bij het beheer en de exploitatie van het gebouw en de afzonderlijke ruimtes.
<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo