Home | Nieuws | Contact
Nieuwsbrief |  In de media |  Nieuwsarchief |  Opvallend in het nieuws

Training en coaching voor kunstenaars in Noord -Holland


Kunst en Cultuur Noord-Holland start eind september 2007 met een training- en coachingtraject voor professionele Noord-Hollandse beeldend kunstenaars en vormgevers (buiten Amsterdam). Stadia verzorgt het traject met haar programma Kunstzaak Training & Coaching.

Training- en coachingtraject voor kunstenaars en vormgevers van start
Kunst en Cultuur Noord-Holland start eind september 2007 in samenwerking met een training- en coachingtraject voor professionele Noord-Hollandse beeldend kunstenaars en vormgevers (buiten Amsterdam). Voor de uitvoering wordt Stadia ingeschakeld. Met haar programma Kunstzaak Training & Coaching wordt in een intensief traject van één jaar door dertien deelnemers gewerkt een persoonlijk toekomstplan voor de eigen beroepspraktijk. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden van het uitbreiden van de beroepspraktijken naar het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisatie. Een persoonlijke coach helpt de deelnemers bij de uitvoering van hun plan. Met het training- en coachingtraject draagt Kunst en Cultuur Noord-Holland bij aan de ontwikkeling en verbreding van de beroepspraktijk van Noord-Hollandse kunstproducenten. 

Het trainingstraject
Het traject start eind september 2007 met een training van vier weken. Hierin stellen de deelnemers hun toekomstplan en -visie op. Gedurende de rest van het jaar begeleidt een ervaren coach de deelnemers in vijf individuele gesprekken. Tijdens de intervisiebijeenkomsten ontmoeten de deelnemers elkaar en wisselen zij hun kennis en ervaring uit. Ook kunnen de kunstenaars en vormgevers gedurende de trainingsperiode gebruik maken van een helpdesk. Het traject sluit af met een bijeenkomst waarin de deelnemers hun resultaten van de training presenteren. De intakegesprekken, persoonlijke afspraken met een coach en intervisiebijeenkomsten vinden bij Kunst en Cultuur Noord-Holland in Haarlem plaats.
Criteria

Het Training-en Coachingtraject is bedoeld voor professionele beeldend kunstenaars en vormgevers met een afgeronde kunstvakopleiding. Kunst en Cultuur Noord-Holland selecteert kunstenaars en vormgevers die aantoonbare interesse hebben in de samenwerking met andere sectoren als het bedrijfsleven. Binnen de groep zijn maximaal zeven plaatsen gereserveerd voor kunstenaars die gebruik maken van de WWIK. Voor kunstenaars die geen gebruik maken van de WWIK geldt het criterium dat zij minimaal vijf jaar op een professioneel niveau werkzaam moeten zijn.
Kosten en procedure

De kosten voor deelname aan het Training- en Coachingtraject bedragen € 225,- exclusief BTW. De voorselectie van de deelnemers vindt plaats op basis van motivatie en ervaring. Kunst en Cultuur Noord-Holland nodigt circa twintig kunstenaars uit voor een intakegesprek. Daaruit worden dertien deelnemers geselecteerd voor deelname. 

AanmeldenHeeft u interesse in deelname aan het Trainings- en Coachingstraject? Stuur dan voor 23 juli 2007 uw motivatie voor deelname, een recent CV en beeldmateriaal (maximaal 2 A4) van uw werk naar Kunst en Cultuur Noord-Holland, Postbus 5348, 2000 GH Haarlem t.a.v. Mascha Dammers. Uit uw CV en/of motivatie moet duidelijk worden of gebruik maakt van de WWIK of u een kunstvakopleiding heeft afgerond en hoeveel jaar u actief bent als kunstenaar of vormgever. Ook vernemen wij graag wat de omzet was van uw beroepspraktijk in de afgelopen drie jaar.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week 36 en 37. Het traject gaat van start in week 39.

Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Mascha Dammers op 023-531 91 39 of via [email protected].
Het Training- en coachingtraject is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Stichting GAK en Kunstenaars&CO.


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo