Home | Nieuws | Contact
Nieuwsbrief |  In de media |  Nieuwsarchief |  Opvallend in het nieuws

Created in Noord-Holland


Het programma 'Created in Noord-Holland', een initiatief van Kunst en Vormgeving Noord-Holland (hierna KVNH) en de Kunstzaak beoogt een actieve impuls te geven aan de (creatieve) economie in de provincie Noord-Holland. Het programma bevat een uniek concept.

In het programma gaan we met name op zoek naar mogelijkheden om innovatievraagstukken in bedrijven, organisaties en instellingen op te lossen met in de provincie aanwezige creatieve capaciteit bij kunstenaars en vormgevers. Vraagstukken die toegevoegde waarde opleveren voor alle partijen. Zodat we aan het einde met recht kunnen spreken van 'Created in Noord-Holland'.

Achtergrond
Momenteel staat de creatieve economie erg in de belangstelling. De Stichting Kunst en Vormgeving Noord-Holland en de Kunstzaak willen dit stimuleren. De meeste kans op succes in een creatieve economie hebben bedrijven, instellingen en organisaties waar creativiteit een bron van inspiratie is voor innovatie en ontwikkeling. Een groot belang wordt toegedicht aan de creatieve industrie, waar onder meer kunstenaars en vormgevers onderdeel van uitmaken. De creatieve sector is nog onderbenut en verdient het te worden aangeboord en geëxploreerd ten behoeve van de gehele economie. Deze sector kan veel betekenen voor de ontwikkeling van vele andere sectoren in onze maatschappij en daarmee voor de slagkracht en de concurrentiepositie van regio's, bedrijven en organisaties die daarbinnen werkzaam zijn. Tegelijkertijd kan deze sector naar verwachting veel leren van bedrijven, instellingen en organisaties op het gebied van verkoop en marketing, financieel management en doelgericht ondernemen. Met andere woorden: bruggen bouwen is noodzakelijk, eilanddenken is een gemiste kans.
Door de Noord-Hollandse creatieve capaciteit actief aan te boren en te exploreren dragen we dus bij aan de innovatiecapaciteit van bedrijven, organisaties en instellingen, de ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie en aan de marktontwikkeling van de genoemde beroepsgroepen.

Het programma:
1 Een expertmeeting
In december 2005 vond een expertmeeting plaats waar deskundigen met elkaar verkenden op welke wijze succesvolle samenwerking tussen maatschappelijke sectoren en “creatieven” kan plaatsvinden.

2 De 'Created in Noord-Holland' beurs
In april 2006 vindt een grote beursdag plaats waarop zoveel mogelijk Noord-Hollandse bedrijven, organisaties, instellingen en individuen elkaar gaan ontmoeten en worden uitgedaagd samen te gaan werken. We brengen bedrijven en organisaties die creatieve kennis nodig hebben en “creatieven” die deze kunnen leveren bij elkaar.

3 De creatiefase
In de periode juni 2006 tot juni 2007 gaan we in de gehele provincie actief op zoek naar kansrijke ideeën en bestaande innovatievraagstukken in diverse sectoren. De ideeën en vraagstukken worden, waar nodig, rijp gemaakt voor uitvoering. Alle verrijkte ideeën en vraagstukken passeren in een 'projectenparade' de revue voor een breed publiek. Daarmee maken we duidelijk welke kansrijke vormen van samenwerking partijen in de provincie op het netvlies hebben. De beste 5 innovatieve projecten krijgen de kans de gewenste succesvolle samenwerking met een financiële injectie tot leven te brengen en strijden om de “Created in Noord-Holland Award”.

4 De 'Created in Noord-Holland Award'
In september 2007 is een eerste presentatie van de gerealiseerde resultaten van de nieuwe samenwerking. De 5 projecten krijgen de gelegenheid zich te presenteren aan het Noord-Hollands publiek, ook worden de resultaten landelijk onder de aandacht gebracht. Het beste samenwerkingsproject mag de “Created Noord-Holland Award”in ontvangst nemen.

 


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo