Home | Nieuws | Contact

Ondernemerschapsontwikkeling

Of u nu actief bent in de publieke sector of in het bedrijfsleven, u moet in een hoog tempo vernieuwingen realiseren. Om aan de eisen en de wensen van de markt, van de mondige burger en van de klant te kunnen voldoen wordt veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van u en van uw organisatie.U ziet de uitdagingen en u wilt zich oriënteren op het ontwikkelen van uw eigen ondernemerschap. U denkt na over een eigen beroepspraktijk, een eigen bedrijf of een functie waarin uw zich als “intrapreneur” kunt ontwikkelen. Daarvoor bent u niet op zoek naar kant en klare antwoorden, maar veeleer naar een klankbord. Naar een kritische meedenker, die u laat delen in zijn of haar kennis. U zoekt een coach voor uzelf, maar u bent ook bereid uw inzichten ten dienste te stellen van anderen.

Ondernemerschap staat ook op de agenda van bedrijven en instellingen. Organisaties verwachten dat medewerkers zich ondernemender gaan gedragen. Binnen organisaties wordt coaching als een stijl van leidinggeven geïntroduceerd om professionele teams effectief te kunnen aansturen. Coachen op ondernemerschap betekent het geven en het dragen van verantwoordelijkheid voor het realiseren van bedrijfsdoelen.

Ook sectoren die traditioneel tot de non-profit sector behoren, worden aangesproken op hun ondernemerschap. Doelgroepen die om een grote diversiteit in aanbod vragen, financieringsstructuren die sterk aan verandering onderhevig zijn en decentralisatie maken aanspraak op uw ondernemerschap en bedrijfskundige inzichten. 

Voor overheden, woningcorporaties en belangenorganisaties in de stedelijke vernieuwing zijn de vragen niet wezenlijk anders. U wilt dat de dynamiek in de wijk terugkeert en daarbij kan ondernemerschap meer betekenen dan veelal wordt verondersteld. Bedrijvigheid vindt niet alleen plaats in de “plint”, maar ook op zolderkamers, in tuinhuisjes en aan de keukentafel. Ondernemerschap zit ook in ideeën die mensen willen omzetten in actie.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo