Home | Nieuws | Contact

Gebouw & facility ontwikkeling

Waarom zoeken de creatieve bedrijven de ongepolijste randen van de stad op? Vanwege de prijs? Jazeker, maar ook omdat daar nog de kans ligt om een eigen gezicht aan je bedrijfshuisvesting te geven. Een eigen sfeer in plaats van de anonimiteit van een kantoorkolos.Hergebruik van bestaande gebouwen en complexen biedt de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen naar bestaande gebieden te trekken. Herstructurering en revitalisering van bedrijfslocaties en oude wijken biedt de kans zorgvuldig met bestaande ruimte om te gaan en nieuwe ambities te realiseren, waarbij de menging van functies de nieuwe uitdaging vormt.

Hoe maak je met gevestigde bedrijven plannen voor toekomstige gebruikers? Welke maatregelen zijn nodig en welke uitvoerbaar binnen een beperkt budget? Stadia is in staat draagvlak te ontwikkelen en voor een antwoord op deze vragen te zorgen.

Stadia weet wat startende en groeiende bedrijven nodig hebben aan bedrijfsruimte, welke eisen cultureel ondernemers stellen aan hun atelier. Niet alleen aan vierkante meters, maar ook aan voorzieningen en mogelijkheden voor ontmoeting. Stadia ontwikkelt gebruiksconcepten voor bestaande en nieuwe gebouwen.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo