Home | Nieuws | Contact

Overheid

Stadia zoekt en ontmoet overheden die zien of ervaren hebben, dat het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap bij henzelf, bij hun klanten of bij hun doelgroepen een belangrijke impuls geeft aan de verwezenlijking van hun dromen, hun ideeën, hun beleid. Stadia zoekt draagvlak en weet ambities te verbinden met aansprekende resultaten.
 
Stadia voert projecten en opdrachten uit voor verschillende geledingen van de overheid.

Regio's


Regionale samenwerking kan een effectieve manier van organiseren zijn. Gemeenten samen meer kunnen dan alleen, als de schaal van de problemen zodanig is dat afstemming noodzakelijk is. Als er belangen op het spel staan die alleen regionaal kunnen worden afgewogen. Vraagstukken die zich ook zeker aandienen als het gaat om economie en bedrijvigheid.
Lees verder...

Gemeenten


Bedrijven zijn in steeds mindere mate afhankelijk van de fysieke vestigingslocatie. Steeds meer zullen bedrijven hun locatiekeuze daarom laten afhangen van het lokale en regionale economisch klimaat. Als gemeente kunt u op de kwaliteit van dat vestigingsklimaat invloed uitoefenen.
Lees verder...

Stadsdelen


U wilt als Stadsdeel vormgeven aan lokaal economisch beleid en de directe problemen oplossen met het vestigingsklimaat. U heeft te maken met klachten van ondernemers, met teruglopende werkgelegenheid en bedrijvigheid in de wijk. In een aantal gevallen bent u wel verantwoordelijk voor het beheer van een bedrijventerrein, maar gaat u niet over de herstructurering er van.
Lees verder...

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo