Home | Nieuws | Contact

Non-profit

Stadia zoekt en ontmoet instellingen en individuele intrapreneurs en entrepreneurs die willen leren hoe ze hun ambities en hun doelstellingen kunnen waarmaken. Stadia traint en coacht hen in hoe zij zich continu kunnen verbeteren en kunnen werken aan duurzame oplossingen. Stadia werkt met ondernemende mensen aan de organisatie van morgen en overmorgen.

Stadia zoekt en ontmoet branche- en belangenorganisaties uit verschillende sectoren in de non profit die het belangrijk vinden dat zijzelf en ook hun leden zich ondernemender gaan gedragen. Stadia geeft vorm en inhoud aan doelstellingen die samen met u worden bepaald.

Stadia heeft een aanpak ontwikkeld die gericht is op “leren ondernemen”, waarbij in samenspraak met u als branche- of belangenorganisatie een traject wordt doorlopen dat u en uw leden in staat stelt op een ondernemende wijze kansen en bedreigingen in uw markt of sector tegemoet te treden. Daarbij zorgen we er voor dat u als organisatie in staat bent de opgedane kennis aan steeds nieuwe groepen van leden door te geven.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo