Home | Nieuws | Contact

Bedrijven

Stadia zoekt en ontmoet bedrijven en individuele ondernemers die willen leren hoe ze hun ambities en hun doelstellingen kunnen waarmaken. Stadia traint en coacht hen. Opdat zij zich continu verbeteren en werken aan duurzame oplossingen. Stadia werkt met ondernemende mensen aan de organisatie van morgen en overmorgen.
Stadia zoekt en ontmoet ook branche- en belangenorganisaties die het belangrijk vinden dat zijzelf en ook hun leden zich ondernemender gaan gedragen. Stadia geeft vorm en inhoud aan doelstellingen die samen met u worden bepaald.

MKB-ondernemers


Voor uw bedrijf zoekt u steeds naar kansen om uw klantenkring uit te breiden en uw bedrijfsdoelen te realiseren. Daarbij wordt u veelal geleefd door de waan van de dag en trekt u onvoldoende tijd uit om de verbeterpunten binnen uw bedrijf uit te werken of plannen te maken voor de toekomst. Als u de continuïteit van uw bedrijf zeker wilt stellen, is aandacht geven aan de toekomst geen overbodige luxe.
Lees verder...

Cultureel ondernemers


U wordt als kunstenaar, creatieve beroepsbeoefenaar of culturele instelling steeds vaker aangesproken op uw ondernemerschap. Soms gedreven vanuit de noodzaak, omdat subsidies en andere tegemoetkomingen worden afgebouwd, maar meer nog vanuit de drang om uw zelfstandigheid en uw zelfontplooiing vorm te geven.
Lees verder...

Branches en sectoren


Als brancheorganisatie signaleert u trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor uw leden en hun bedrijf of hun instelling. U wilt bevorderen dat zij daar op een pro-actieve manier op inspelen. U en uw doelgroep weten zich in feite uitgedaagd ondernemerschap te tonen.
Lees verder...

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo