Home | Nieuws | Contact

Opdrachten

Stadia verwerft haar opdrachten op verschillende manieren. Op uitnodiging brengen we voorstellen en offertes uit, al dan niet in competitie met anderen. Op eigen initiatief ontwikkelen we projectvoorstellen voor  subsidieprogramma’s op gemeentelijk, regionaal en Europees niveau, voor fondsen in de culturele sector en voor de realisatie van beleidsdoelstellingen. Op aanbestedingen brengen wij onze voorstellen uit, soms alleen en soms in samenwerking met een derde die een specifieke expertise heeft toe te voegen.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo